ENGLISH
1
您现在的位置:首页 - 产品展示
产品展示
Product
锌合金锭
产品详情 / Detail

锌合金锭

澳洲系列锌合金锭的化学成分(ZAMAK3,ZAMAK5,ZAMAK8)

用途序号牌号化学成分%
主要成分杂质,不大于13#3.9-4.3-0.03-0.06-余量0.020.0030.0020.001-0.05
25#3.9-4.30.50-1.250.03-0.06-余量0.030.0050.0020.001--
38#8.0-8.80.80-1.300.015-0.03-余量0.0750.0080.0030.003--

铸造锌合金锭的化学成分(GB/T 8738-2006)

用途序号牌号化学成分%
主要成分杂质,不大于

1ZZnALD4AO3.9-4.3-0.03-0.06-余量0.020.0030.0020.001-0.05
2ZZnALD43.9-4.3-0.03-0.06-余量0.030.0050.0020.001-0.05
3ZZnALD4-0.13.5-4.30.10-0.150.05-0.10-余量0.030.0050.0020.001--
4ZZnALD4-0.53.5-4.30.50-0.900.08-0.15-余量0.030.0050.0020.001--
5ZZnALD4-1A3.9-4.30.50-1.250.03-0.06-余量0.030.0050.0020.001--
6ZZnALD4-13.9-4.30.50-1.250.03-0.06-余量0.030.0050.0020.001--


7ZZnALD4-3A3.9-4.32.50-3.500.03-0.06-余量0.030.0050.0020.001--
8ZZnALD4-33.9-4.32.50-3.500.03-0.06-余量0.030.0050.0020.001--
9ZZnALD5-14.5-6.00.80-1.800.02-0.05-余量0.030.0050.0020.001--
10ZZnALD5-5-14.5-5.54.50-5.50-0.5-1.5余量0.03-0.0020.001--
11ZZnALD6-46.5-7.53.50-4.500.03-0.06-余量0.030.0050.0020.001--
12ZZnALD9-1.59.0-11.01.00-2.000.03-0.06-余量0.050.0050.0020.0010.03-
13ZZnALD10-19.0-11.00.60-1.000.02-0.05-余量0.050.0050.0020.001--
14ZZnALD10-29.0-12.01.50-2.500.03-0.06-余量0.050.0050.0020.001--
15ZZnALD10-59.0-12.04.00-5.500.03-0.06-余量0.050.0050.0020.0010.03-
16ZZnALD11-110.5-11.50.50-1.250.015-0.03-余量0.0750.0050.0020.001--
返回上一级